Slumsy w Kalkucie, Indie.

Slumsy w Kalkucie. 
OPIS SYTUACJI.

Obecnie w Kalkucie znajduje się ponad 2 tysiące slumsów zarejestrowanych oraz 3,5 tysiąca slumsów niezarejestrowanych.
W sumie mieszka w nich ponad 3,5 miliona osób.

.

Zdecydowana większość tych ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. W praktyce oznacza to chroniczne niedożywienie i głód. Do tego dochodzi katastrofalny stan higieny, korzystanie ze skażonej wody, brak oczyszczalni ścieków, brak skanalizowania zamieszkałych terenów, całkowicie niehigieniczne toalety. To główne przyczyny tego, że u mieszkańców slumsów występuje bardzo duża zachorowalność na takie choroby jak czerwonka, malaria, dur brzuszny, tyfus, gruźlica, HIV. Wiele z nich kończy się śmiercią.

.

Niestety, ale na przykład problem biegunki u dzieci jest często problemem śmiertelnym.

.

Ta skrajna bieda, to także powód poważnych problemów o naturze psychicznej i społecznej. Depresje, prostytucja, seksualne wykorzystywanie dzieci oraz handel nimi, alkoholizm, narkotyki, samobójstwa, morderstwa… to codzienność mieszkańców slumsów.

.

Oto kilka zdjęć obrazujących warunki życia w slumsach w Kalkucie:

.

Miejsce, gdzie chłopiec myje naczynia.

.

Jeden z „domów” w slumsach, gdzie mieszka kilkanaście osób.

.

Wnętrze jednego z budynków w slumsach

.

Slumsy w Kalkucie.
CELE PROJEKTU

Naszym marzeniem jest, aby projekt tak się rozwinął, by objął w przyszłości wszystkich mieszkańców slumsów. Póki co jednak, działamy na tyle, na ile po prostu nas stać.

.
Celem obecnych działań jest zapewnienie opieki zdrowotnej osobom mieszkającym w slumsach Kalkuty, zwłaszcza w obszarach ASHA DEEP Trust. Projekt odpowiada na potrzeby zdrowotne  ich mieszkańców udzielając im pomocy medycznej.

.

Dwa razy w miesiącu będą prowadzone tak zwane „obozy zdrowia” we wszystkich docelowych miejscach. Obozy będą wspomagane przez lekarzy praktyków, pielęgniarki oraz wolontariuszy. Leki będą dostarczane pacjentom bezpłatnie, a trudne przypadki będą kierowane do najbliższych szpitali rządowych.

.

Starsze dziewczynki na progu „domu”

.

Dzieci slumsów. Miejsce zabaw.

.

Jeszcze jeden widok na slumsy, gdzie w tego rodzaju zabudowaniach mieszka po kilkanaście osób – często 3-4 rodziny.

Slumsy w Kalkucie.
REALIZACJA PROJEKTU

.

Aby osiągać zakładane rezultaty działamy w trzech obszarach:

.

1 – Wsparcie dla poprawy czystości i higieny.
Głównym działaniem w tym zakresie jest promowanie świadomości wśród mieszkańców slumsów poprzez seminaria, prezentacje, wyświetlanie wykresów i pism. Mobilne obozy byłyby również wykorzystywane do promowania zdrowych praktyk, takich jak sprzątanie miejsc, w których woda stoi, uniemożliwiając ludziom korzystanie z wody z basenów do kąpieli i mycia naczyń itp. Konkretne działania w tym zakresie obejmują prowadzenie seminariów dotyczących zdrowia i higieny, warsztatów i sesji doradczych prowadzonych przez specjalistów i ekspertów.

.

Jeden z zespołów medycznych pracujących na rzecz projektu

.

2 – Wsparcie medyczne.
Te działania skupiają się zwłaszcza na: doraźnej pomocy medycznej, zapewnieniu bezpłatnych leków pierwszej pomocy,  wykrywaniu anemii wśród kobiet i dzieci wykrywaniu poważnych chorób i pomocy w leczeniu szpitalnym, identyfikowaniu osób chorych na gruźlicę i wsparcie medyczne za pomocą rządowych ośrodków zdrowia, przeprowadzeniu testów na HIV w celu wczesnej diagnostyki i leczenia, odrobaczaniu dzieci poniżej dziesięciu lat, na dostarczaniu suplementów żelaza dla dorastających dziewcząt i kobiet, zwłaszcza kobiet w ciąży. Również udział w wykrywaniu i udział w leczeniu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, łuszczycy, zakażeń grzybiczych oraz innych chorób.

.

Jedno z indywidualnych spotkań w celu uzyskania istotnych informacji dotyczących członków rodziny

.

3 – Poprawa relacji społecznych w slumsach.
Realizujemy wysokiej jakości programy  przysposabiające mieszkańców slumsów do wzajemnej troski, dbałości o godne życie, do wzrostu ich poczucia odpowiedzialności za poprawę zdrowia członków rodziny, zwłaszcza kobiet i dzieci. Ten element jest realizowany w atmosferze zaangażowania społecznego i uczestnictwa.

.

Jedno z seminariów szkoleniowych i uświadamiających prowadzonych w ramach projektu

.

Slumsy w Kalkucie.
BUDŻET PROJEKTU

.

BUDŻET MIESIĘCZNY w Rupi (waluta w Indiach)

Uwzględnia on wydatki na medyczną obsługę kilkuset osób miesięcznie. W przypadku większych możliwości finansowych ta pomoc będzie proporcjonalnie większa.

 • Wypłaty dla lekarzy
  20 000.00 Rupi
 • Wypłaty pielęgniarek 
  10 000.00 Rupi
 • Wypłaty dla kierowców 
  5 000.00 Rupi
 • Utrzymanie pojazdów 
  15 000.00 Rupi
 • Leki 
  25 000.00 Rupi
  ————————
  .
  Razem:
  64 500.00 rupi,
  tj. 3 220.00 zł.

.

A zatem, miesięczne potrzeby finansowe zapewniające ciągłość realizacji projektu w omówionym wyżej zakresie wynoszą:

3 220.00 zł
.

Prosimy o pomoc

.

Staraliśmy się Państwu możliwie krótko, a równocześnie dokładnie nakreślić skalę problemu życia w slumsach w Kalkucie oraz przedstawić funkcjonowanie naszego projektu, którego celem jest realna ochrona i poprawa zdrowia i higieny tych ludzi.

.

Tam żyje prawie półtora miliona osób, z czego większość to dzieci. One naprawdę potrzebują pomocy.

.

Bardzo prosimy o finansowe wsparcie.

.

Za każdą kwotę z góry, z wdzięcznością dziękujemy.

Można skorzystać z internetowych form dokonywania przelewów klikając poniższy przycisk.

 .

.

.

Oto krótki pokaz slajdów ukazujących fragment życia w slumsach Kalkuty:

.

.

.