Karta płatnicza


Wróć do strony głównej


.

„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem…”
(Seneka)
Wybierz kwotę Twojego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przez los (PLN):
Tytuł wpłaty:

.

.
.
.